Coś więcej niż fotografia

Jeśli wierzyć słowom Jean-Jacques Rousseau, który w świecie przyrody widział dla człowieka szansę “powrotu do samego siebie”, fotografując krajobraz szukam porządku w chaosie nie tylko w kadrze, ale również w sobie samym.

“My emotions, instincts, and interests are all with nature.” -Eliot Porter